סגירת תיק פלילי

 

סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אם ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, הוא יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שבנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין

.

לנימוק שבעטיו נסגר תיק פלילי יש השלכות רבות על חייו של אדם, שכן תיקים פליליים סגורים, למעט תיקים פליליים שנסגרו בעילה של היעדר אשמה פלילית, מופיעים במרשם המשטרתי הפנימי ומספר גופים המנויים בתוספת השלישית לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, רשאים לעיין בו.

 

עניין זה גורם כמובן לפגיעה בשמו הטוב של האדם, הלא הוא נכסו היקר ביותר, אך לא רק. הרישום הפלילי המשטרתי עלול להוות מכשול נוסף בחייו של אדם אשר מעוניין לעסוק במקצועות שונים, מול גופים ממשלתיים. על כן, אפשר גם להבין לליבו של אדם המשוכנע שהוא חף מפשע, כאשר הוא דורש כי חשד שהועלה בתיק מסוים נגדו יימחק לחלוטין.

 

הסתייעות במשרד עורכי דין ותיק ומקצועי, כדוגמת משרד עורכי הדין "רותם טובול", יכולה לסייע לאדם המעוניין לשנות את עילת סגירת התיק נגדו, מעילות הסגירה השונות (כדוגמת היעדר ראיות מספיקות או היעדר עניין לציבור) אל "חוסר אשמה" (שזו העילה היחידה שבה גם הרישום הפלילי נמחק כליל). הליך זה, מתבצע באמצעות בקשה לסגירת תיק פלילי, או לשינוי העילה שבעטיה נסגר התיק הפלילי, כשהיא מנומקת ומפורטת.

 

לא פעם הצליח משרד עורכי הדין רותם טובול לגרום לשינוי עילת סגירת התיק נגד חשודים שונים, לאחר שפנה אל רשויות אכיפת החוק כדי לצלם את חומרי החקירה, ניתח אותם משפטית בצורה מקצועית ופנה בבקשה מתאימה ומנומקת אל הרשות הרלוונטית.

 

מאמרים